Влияние крайнего на средний фундамент

Таблица

Z м.

,

кПа

s

кПа

,

кПа

0

493,4

0,000

493,400

1

433,4

0,15581

433,511

2

289,2

1,021

290,177

2,2

263,8

1,289

265,115

3,2

168,4

2,903

171,305

4,2

112,5

4,538

117,037

5,2

79,1

5,789

84,910

6,2

58,2

6,535

64,719

7,2

44,4

6,836

51,216

8,2

34,9

6,813

41,685

9,2

28,1

6,584

0

Навигация


Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.greatarchitect.ru